Vítejte na webu společnosti DV Consulting

Zde se o nás dozvíte vše, co potřebujete vědět.

Váš úspěch je naší motivací!

Naše společnost je orientována na poradenské a analytické činnosti vztahující se k účtování a poskytování zdravotní péče, nastavení vhodných strategií pro zdravotnická zařízení, která přináší maximální zisk od zdravotních pojišťoven, implementaci nápravných opatření minimalizující chyby ve vykazování poskytnuté péče a mnoho dalších služeb, které naleznete především v sekci Kompletní portfolio našich služeb - zdeVycházíme z potřeb zdravotnické praxe a snažíme se vhodným způsobem reagovat na požadavky odborné veřejnosti i měnící se podmínky poskytování zdravotní péče vyplývající z nové legislativy. 

DV Consulting zajišťuje  také implementaci GDPR do praxe ambulantních zařízení.  Ve vztahu k povinnostem vyplývající z GDPR zajišťujeme  analýzu rizik, zpracování všech potřebných směrnic a katalogů, periodickou auditní činnost apod. 


Co nabízíme

více o našich službách se dozvíte zde

Nastavení strategie vedoucí k maximální úhradě poskytnuté zdravotní péče, analýzy
a průběžný monitoring  produkce

Auditní činnost, akreditace a certifikace zdravotnických zařízení, získání statutu školícího / akreditovaného pracovištěZastupování zdravotnického zařízení nejen vůči zdravotním pojišťovnám včetně zajištění veškeré agendy s tím spojené


Školení zaměřená na vedení zdravotnické dokumentace, zpracování statistických výkazů UZIS, splnění požadavků SUKL


Administrace příloh č. 2,

zajištění širšího spektra  poskytované péče,

tvorba provozních a desinfekčních řádů

 
Poradenská činnost v oblasti účtování zdravotní péče, kontrola zúčtovacích zpráv a revize ročních vyúčtování vč. přípravy podkladů pro rozporování pojišťovnou stanovených regulací