GDPR - detailní informace

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na  území EU, který hájí práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR představuje aktualizovaný právní  rámce ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.


 Implementace GDPR zajistéme v 6 krocích

První krok

Vstupní audit, vyhodnocení souladu s GDPR, zpracování katalogu osobních údajů a katalogu operací

Druhý krok

Analýza rizik

Třetí  krok

DPIA - Data Protection Impact Assessment

Čtvrtý krok

Implementace nápravných opatření


Pátý krok

Školení zaměstnanců

Šestý krok

Cyklická revize = periodický audit

Důvody proč zvolit DV Consulting?

 1. Erudovaný implementátor,
 2. cena odpovídající skutečné náročnosti implementace (bez skrytých poplatků a dalšího finančního plnění),
 3. individuální řešení na míru ZZ,
 4. komplexnost služeb,
 5. letité zkušenosti s realizací auditů a analýz vč. stanovení nápravných opatření,
 6. zajištěna konzultace přímo s ÚOOÚ,
 7. precizní řešení vedoucí k minimalizaci rizik - nejen nic neříkající směrnice a další "papíry",
 8. rozumný přístup - ZZ nebude zatěžováno zbytečnostmi,
 9. rozsah odpovídající typu ZZ.


Odborná způsobilost realizátora 

DV Consulting

DV Consulting Vám nabízí komplexní implementaci GDPR  praxe Vašeho ZZ. Realizaci vlastní implementace GDPR bude zajištěna PhDr. Bc. Ditou Vlasákovou, která byla vyškolena pro roli Pověřence pro ochranu osobních údajů. Abychom garantovali její dostačenou erudici níže popisujeme její kvalifikaci, která se váže nejen k GDPR, ale i krokům, které s tím souvisí - auditní činnost, posuzování shody, obecné povědomí související s implementaci norem do zdravotní praxe apod.

Kvalifikace realizátora - kvalifikace a absolvované kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání:

 • 2005 - absolvování kurzu "Interní auditor normy ISO 9001:2000" - vyškolena do pozice interního auditora
 • 2006 - 2007 absolvování půlročního kurzu Komunikační dovednosti managera
 • - 2006 - vyškolena jako externí pracovník, konzultant a auditor Spojené akreditační komise ČR
 • - 2005 - 2007 absolvování několika kurzů zaměřených na řízení a koordinaci projektových záměrů zpracovaných v OP RLZ a OP 2007 - 2013
 • - 2006 Kurz interních auditorů ve zdravotnictví  - CMC Graduate School of Business
 • -  2007 absolvování kompetenčního in-house kurzu na téma "Strategický marketing a konkurenčnost zdravotnických zařízení"
 • - 2007 absolvování půlročního kurzu Výkonný manager
 • - 2010 certifikovaný kurz "Manažer vzdělávání" pořádaný Asociací institucí vzdělávání dospělých
 • - 2010 kurz Realizátor distančního vzdělávání pořádaný Universita Palackého Olomouc
 • - 2011 certifikovaný kurz (MZ ČR) Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení - přiznána MZ ČR zvláštní odborná způsobilost (dle §61 odst.1 zákona č.96/2004 Sb.) a tyto kompetence: plánováni, realizace a vyhodnocování implementace systému řízení kvality ve zdravotnickém zařízení; uplatňování základních principů, metod a nástrojů řízení kvality ve zdravotnictví; realizace přípravy zdravotnického zařízení k národní akreditaci dle standardů SAK, o.p.s.
 • -  říjen 2014 - kurz CQS- Novela ISO 9001:2015
 • -  listopad 2014 certifikovaný kurz (MZ ČR) - Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče - přiznána MZ ČR zvláštní odborná způsobilost (dle §61 odst.1 zákona č.96/2004 Sb.) a tyto kompetence: plánování, provádění, vyhodnocování a dokumentování interních auditu kvality a bezpečí zdravotní péče; provádění interních auditů zdravotnické dokumentace
 • -  leden 2015 - certifikovaný kurz (MZ ČR) - Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví - přiznána MZ ČR zvláštní odborná způsobilost (dle §61 odst.1 zákona č.96/2004 Sb.) a tyto kompetence : plánování, provádění a  vyhodnocování vnitřní kontrolní činnosti ve vazbě na řízení rizik ve ZZ, provádění identifikace, analýzy a řízení rizik vč. stanovování jejich priorit.
 • - 2017 - Kurz - Právní odpovědnost právnických osob

 • - 2018 - absolvování týdenního kurzu Pověřenec a jeho úkoly ve zdravotnickém zařízení - IPVZ -  prezenční vzdělávací program pro specialisty

Objednejte si  implementaci GDPR

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.