Kompletní portfolio našich služeb

Stručný popis našich služeb je též ke stažení níže


GDPR implementace do praxe ambulantních zdravotnických zařízení

** 

Poradenskou činnost v oblasti účtování zdravotní

**

Analýzy potenciálu ZZ před koupí ambulantní praxe

**

Zajištění elektronické komunikace se všemi zdravotními pojišťovnami

**

Kontrolu, administraci a poradenství při uzavírání smluvních vztahů se ZP

**

Konzultační činnost v rámci zajištění širšího spektra Vámi poskytované péče

**

Analýzy a průběžný monitoring vykázané zdravotní péče

**

Tvorba měsíčních uzávěrek, realizace opravných dávek

**

Administraci příloh č. 2

**

Poradenství v rámci dohadovacích řízeních se ZP

**

Kontrola zúčtovacích zpráv a revizi ročních vyúčtování vč. přípravy podkladů pro rozporování


Poradenství a asistence při revizní činnosti ze strany ZP

**

Statistiky výnosů

**

Akreditace odbornosti - zajištění statutu akreditovaného/školícího pracoviště 

**

Implementace systému kvality do zdravotní praxe vč. jeho průběžného udržování

**

Nastavení  strategie ZZ s ohledem na novelizaci úhradové vyhlášky

**

Zpracování statistických výkazů UZIS

**

Tvorba provozních a desinfekčních řádů

**

Zajištění vydání Osvědčení pro poskytování zdravotních služeb

**

Konzultační podpora při revizích a kontrolách zdravotnické péče a jejího vykazování (včetně zdravotnické dokumentace) ze strany zdravotních pojišťovenZajištění administrace pro výběrová řízení při uzavírání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami

**

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

**

Zajištění odborných stáží

 **

Organizace a realizace vzdělávacích akcí vč. tvorby sborníků a přidělení ISBN

**

Poradenství vztahující se ke kvalifikaci vzdělávání zdravotnických pracovníků

**  

Akreditace a certifikace zdravotnických zařízení

**

Audity zdravotnické dokumentace a požadavků plynoucí z podmínek pro provoz ZZ (SUKL, KHS apod.)

**

Převod smluv u zdravotních pojišťoven při změně právní formy ZZ


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.