Reference

ARTHROMED  s.r.o.

Revmatologická ambulance Pardubice, Jičín - adresy pracovišť viz. webový odkaz níže

IČ: 275 21 028

www.arthromed.cz

"PhDr. Bc. Dita Vlasáková - DV Consulting nám velmi pomáhá optimálně komunikovat se zdravotními pojišťovnami včetně elektronické komunikace, zajišťuje nám analytickou a poradenskou činnost v oblasti účtování zdravotní péče, kontroluje, reviduje a ev. rozporuje předložené návrhy smluv se zdravotními pojišťovnami, aktualizuje přílohy č. 2 včetně jejich elektronického zpracování, průběžně monitoruje klíčové parametry ovlivňující úhradu zdravotní péče, zpracovává statistické výkazy ÚZIS, pomáhá nám s přípravou na kontroly poskytnuté zdravotní péče, ... Velmi profesionální, mimořádně pečlivá a poctivá práce paní doktorky Vlasákové nám dlouhodobě účinně pomáhá zajišťovat správnou, kvalitní a efektivní činnost našeho ZZ - MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. - jednatel a vlastník ZZ

REHALCENTRUM s.r.o.

Písečná 783/56, PSČ 35002 Cheb

IČ: 28008405

www.rehal.cz

"Spolupráci se společností DV Consulting hodnotím jako velmi profesionální a pro naše ZZ přínosnou a efektivní. DV Consulting dokáže předložit řešení problémů, vyskytnou-li se, reaguje na požadavky velmi pružně a servis je velmi komfortní. Jejich služby bych doporučila i ostatním ZZ, které se neorientují v problematice účtování zdravotní péče nebo chtějí upřednostnit péči o pacienta, před náročnou agendou spjatou s úhradou od zdravotních pojišťoven. Monika Albertová - jednatelka a majitelka ZZ"Pavelec LENTE s.r.o.

Boettingerova 2902/26, 30100 Plzeň

IČO: 279 97 812

"Provedený audit vykázané péče, který byl ze strany PhDr. Bc. Dity Vlasákové - DV Consulting proveden, nám přinesl mnohasettisícový zisk v podobě doplatků ze strany zdravotních pojišťoven. Díky čerpání služeb od PhDr. Bc. Vlasákové došlo ke "kultivaci" naší politiky kódování a vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Díky intervencím ze strany DV Consultingu došlo k navýšení úhrad od ZP. Spolupráci hodnotím kladně, probíhá zcela hladce a přináší úsporu času při jednání s pojišťovnami a ostatním autoritami. Služby PhDr. Bc. Dita Vlasáková - DV Consulting mohu doporučit kolegům, ordinacím i velkým zdravotnickým zařízením." - MUDr. Václav Pavelec, Ph.D. - jednatel a majitel ZZ


Chirurgie Rynt s.r.o.

Kochova 1185, Chomutov 430 01

IČ: 02966638

www.psenak.cz

"Služby, které dostávám od DV Consulting, jsou od začátku naší spolupráce velmi přínosné. Především oceňuji čas, který mi služby poskytované PhDr. Bc. Vlasákovou šetří. Jinak by velkou část mého pracovního dne zabírala komunikace se zdravotními pojišťovnami, takto tento "ušetřený" čas můžu věnovat plně péči o pacienty a své rodině. Velmi oceňuji přístup PhDr. Bc. Vlasákové, který vnímám jako velmi profesionální, diskrétní a vstřícný. Ale nejvíce bych chtěl
vyzvednout ten pocit (který není jen pocitem, ale mnohokrát potvrzenou realitou při řešení konkrétních problémů), že já jako klient jsem pro tuto společnost na
prvním místě - problémy jsou řešené promptně a hlavně s evidentním "tahem na branku"
- MUDr. Peter Pšenák - jednatel a majitel ZZ.


DIEKO s.r.o.

Karlovarská 1632/30a, 301 00 Plzeň

IČ: 61775363 

www.dieko.cz

"Společnost DV Consulting nám pomohla minimalizovat regulace uplatněné ve finálním vyúčtování od zdravotních pojišťoven a doúčtovat nevykázanou péči za tři roky zpětně, což našemu ZZ přineslo nemalé zisky. Díky spolupráci jsme správně nastavili informační systém a to tak, abychom optimalizovali vykazování poskytnuté péče. Byli jsme velice spokojeni s přístupem a celkovou spoluprací." Ing. Petr Šlechta - jednatel a majitel ZZ 

Revmatologie Mariánské Lázně s.r.o.

Tepelská 867/3, 35301 Mariánské Lázně

IČ: 29156971


"Bojíte se akreditace?? Chtěl bych se podělit o zkušenost, kterou jsem učinil s paní PhDr. Bc. Ditou Vlasákovou. Paní doktorce jsem připravil potřebné základní dokumenty a další jsem ponechal na ní. Vyřídila veškeré potřebné smlouvy a naše ZZ úspěšně prošlo akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví. Získali jsem statut školícího/akreditovaného pracoviště. Její práce byla profesionální a byl jsem s ní maximálně spokojen. MUDr. Novotný Vlastimil - jednatel a vlastník ZZ"


.

G a P MUDr. RITA MAŠKOVÁ s.r.o.

Cheb, Na Vyhlídce 2506/30, PSČ 35002

IČO: 291 14 021

Děkuji společností DV Consulting přínosnou a efektivní spolupráci.

Pro moje zdravotnické zařízení DV Consulting znamená pohodlí, více času na pacienty i na rodinu.

Účtování zdravotní péče se stává složitým problémem pro řadu ZZ a bez odborné pomoci se snižuje ohodnocení jejich práce.

DV Consulting nám výrazně pomohl. Doporučuji spolupráci svým kolegům a věřím, že budou spokojeni.

MUDr. Rita Mašková - majitelka a jednatelka ZZ

 

Solomonis s.r.o.

Jirkovská 389, 431 41 Údlice

IČ: 27316611

www.solomonis.cz

"Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující oftalmologickou péči pro okres Chomutov a částečně  region Žatec. Proto pro nás bylo důležité přidělení akreditace pro školení absolventů v našem oboru. Na základě referencí jsme oslovili doktorku Vlasákovou. Díky jejím znalostem dané problematiky a pracovitosti se nám podařilo získat akreditaci II. stupně v co možná nejrychlejším terminu. Na základě těchto zkušeností doporučuji firmu DV Consulting. MUDr. Jitka Marschová - majitelka a jednatelka ZZ"Dostálová Gynekologie s.r.o.

Březenecká 4804 , Chomutov 430 04

IČ: 28743016

www.dostalovagyn.cz

Naše gynekologicko porodnická ordinace se ucházela o splnění akreditace podle národních standardů Spojené akreditační komise v roce 2014. Příprava k akreditaci předpokládala velkou změnu v přístupu k managementu celé ordinace.  Akreditaci jsme splnili naprosto hladce v roce 2015 a následně poté jsme v roce 2016 získali na základě předchozí přípravy hladce i certifikaci dle normy ISO 9001. Celou dobu přípravy nám byla velkou pomocí konsultace a odborné vedení paní PhDr. Vlasákové - jen díky její velmi systematické a profesionální přípravě jsme byli schopni náročný proces absolvovat. Díky její pomoci získaly akreditaci ještě další 2 gynekologické ambulance mých kolegyň. Využití jejích odborných ale i aktuálních právních znalostí mohu jen doporučit -  MUDr. Bronislava Dostálová - majitelka a jednatelka ZZ"

GYNAM MUDr. ALENA MILOTOVÁ, s.r.o. 

Kochova ulice 1185, Chomutov

IČ: 22798960

www.gynam.cz

"PhDr. Bc. Dita Vlásáková v roce 2015 zajišťovala akreditaci SAK v naší gynekologické ambulanci. Její práci hodnotím jako vysoce profesionální, konstruktivní, pozitivně hodnotím její široké odborné znalosti  a zároveň i vstřícné jednání. Její služby mohu jen a jen doporučit. - MUDr. Alena Milotová - majitelka a jednatelka ZZ"


MUDr. Jiří Kučera - praktický lékař

Plzeňska 293, 348 15 Planá

IČ: 48326143

"PhDr. Vlasáková zajišťovala pro mé ZZ akreditaci v oboru praktické lékařství. S její prací, přístupem, komunikací a výsledkem jsem byl více než spokojen. Vše navíc proběhlo velmi rychle a ve velmi vstřícné a přátelském ovzduší. Díky její pomoci se mé ZZ stalo akreditovaným pracovištěm. Kdybych si akreditaci zařizoval sám, bylo by to pro mě mnohem náročnější. MUDr. Jiří Kučera - vedoucí lékař a vlastník ZZ"

Gynar s.r.o.

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

IČ: 22797025

www.gynar.cz

"PhDr. Bc. Dita Vlasáková provedla mé ZZ přípravou na akreditaci dle národních akreditačních standardů SAK. Akreditační šetření jsme díky její přípravě, metodické podpoře a jejím znalostem zvládli bez problémů s výborným výsledkem. Díky tomu je naše gynekologicko - porodnická ambulance akreditovaným   pracovištěm. Práci paní doktorky hodnotím jako velmi profesionální. Její služby v této oblasti mohu jen doporučit. - MUDr. Jiřina Králová - majitelka a jednatelka ZZ"


MUDr. Pavel Vlasák - ortopedická ambulance

Školní 476/3, 410 02 Lovosice

IČ: 46770143

"DV Consulting pro mou ambulanci zajišťuje kompletní agendu vztahující se k účtování zdravotní péče, vykazovací povinnost pro UZIS, kontroly úhradových dodatků, zpracovává pro mé ZZ analýzy produkce a monitoruje zásadní indikátory, které souvisí výpočtem úhrady poskytnuté péče. Díky jejich službám se nám podařilo zvrátit zdravotními pojišťovnami stanovené regulace, což nám přineslo ve výsledku nejen zisk, ale i lepší referenční hodnoty do dalších let. Služby DV Consultingu mohou všem kolegům opravdu s čistým svědomím doporučit, pro mě jsou opravdu velmi přínosné. - MUDr. Pavel Vlasák - vedoucí lékař ZZ a vlastník ZZ"


Somich s.r.o.

Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy

IČ: 26368498

www.somich.cz

"PhDr. Dita Vlasáková nám byla doporučena jako konzultantka a poradkyně při procesu získávání statutu akreditovaného pracoviště pro specializační vzdělávání v oboru oftalmologie vydávaného Ministerstvem zdravotnictví. Spolupráce s paní doktorkou byla výborná, jsem ráda, že jsme jejich služeb využili. Musím ocenit její znalosti a zkušenosti v dané oblasti a zejména rychlost a efektivitu její práce. - Ing. Michaela Studená, MHA - jednatelka ZZ"