O nás


 

S novým rokem souvisí změna úhradové vyhlášky, podepisování nových cenových ujednání   (úhradové dodatky), vyúčtování péče za rok 2018 a elektronizace zdravotní péče. Krom eReceptů a EET je však mnohými zdravotnickými zařízeními opomíjena elektronizace příloh č. 2, kterou některé zdravotní pojišťovny vyžadují do jasně stanoveného termínu a mohou resp. budou mít vliv na smluvní vztahy v dalším období. Následně přichází vykazovací povinnost pro UZIS, která je od roku 2016 taktéž možná pouze elektronickou cestou. S tím vším Vám dokážeme pomoci.

V případě, že Vaše vyúčtování bude nejasné/záporné, zdravotní pojišťovna vůči Vám uplatní regulace za vyžádanou péči, preskripci atd. Neváhejte se na nás obrátit, umíme tyto negativní dopady vyplývající z regulačních mechanismů zvrátit.

Často se setkáváme ve zdravotnické praxi s tím, že korigované doklady v rámci měsíčních zúčtovacích zpráv nejsou opravovány, čímž zdravotnické zařízení nejen že, přichází o finanční prostředky, ale negativně si ovlivňuje indikátory, z kterých vznikají referenční hodnoty v následných letech. I tuto situaci běžně řešíme a můžeme tím pozitivně ovlivnit objem uhrazené péče od zdravotních pojišťoven.

Náš pracovní tým se skládá z odborníků specializujících se na problematiku účtování zdravotní péče. Monitorujeme změny legislativy, které se dotýkají zdravotní péče a jejích účtování směrem k zdravotním pojišťovnám,  ale i legislativní dopady vyplývající z nových či novelizovaných právních předpisů vztahujících se k zdravotnictví jako takovému (vzdělávací programy, změny vztahující se k výkonu povolání jednotlivých profesí, hygienicko - epidemiologickým normám či zdravotní dokumentaci). Našim klientům monitorujeme klíčové indikátory související s produkcí, což je pro zdravotnická zařízení velkým přínosem. Díky těmto analýzám umíme zdravotnickému zařízení nastavit pro něj přínosnou strategii, tak aby nebylo po vyúčtování péče příslušného roku nemile zaskočeno nedoplatkem či regulacemi.

Naše služby jsou dostupné pro řešení jednotlivých problémů (jako jednorázová služba), tak i v rámci trvalé spolupráce v rámci nastavení periodického paušálu. Cena za naše služby je sjednávána podle velikosti zdravotnického zařízení, oboru a počtu pracovišť.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás. 

Při nezávazném jednání můžeme prodiskutovat to, co Vás trápí a Vy se pak rozhodnete, zdali naše služby využijete či nikoliv.

Úvodní jednání je zcela nezávazné.